iko-mobile-new
mob. 662 019 479
header-supraza-npk

naturalnie,
kompleksowe ODŻYWIANIE
ROŚLIN - bakterie azotowe

SUPRAZANPK zawiera Mikrobiom troficzny®, którego zastrzeżony skład
mikrobiologiczny bezkonkurencyjnie wpływa na wzrost i rozwój roślin.

SUPRAZANPK - skład i działanie:

Azotobacter chroococcum GBR AS ≥ 8-9 × 109

>posiada status biopromotora w uprawach pszenicy, żyta, jęczmienia, owsa,
kukurydzy, prosa i wyki oraz roślin oleistych i okopowych

Azospirillum brasilense
GBR AB ≥ 5-7 × 108

>ma zdolność wpływania na wzrost roślin uprawnych poprzez produkowanie
różnych hormonów i do efektywnego wiązania azotu

Herbaspirillum seropedicae
GBR HS ≥ 4-5 × 108

>wiąże azot atmosferyczny poprzez wewnętrzną symbiozę z roślinami uprawnymi,
u roślin strączkowych intensyfikuje nodulację, a w zbożach dostępność fosforu

Bacillus megaterium
GBR BM ≥ 3-6 × 108

>bakterie pobudzające wzrost roślin oraz odporność na choroby, zwiększają przyswajalność fosforu i częściowo potasu

Frateuria aurantia
GBR FA ≥ 2-3 × 108

>wpływa na zwiększenie biomasy oraz zawartość chlorofilu, powoduje wzrost przyswajalnej formy potasu (K) w glebie

liscie-korzenie
supraza-npk-bakterie-azotowe
Tak skomponowana zawiesina bakteryjna skutecznie wpływa na biologiczne
wiązanie azotu atmosferycznego (N) w różnych środowiskach glebowych
i środowiskowych. Ponad to zastosowane w preparacie mikroorganizmy
skutecznie rozpuszczają nieaktywne związki fosforu (P) i uruchamiają zawarty
w glebie potas (K).
trzy-ikony-azot

Dawkowanie SUPRAZANPK

1 l na ha
Zawartość dobrze wymieszać i stopniowo wlewać do opryskiwacza napełnionego do 3/4 wodą przy włączonym mieszadle. Uzupełnić wodą do wymaganej ilości wody na hektar. Wykonać oprysk.

pnk-ikona

POBIERZ KARTĘ PRODUKTOWĄ SUPRAZANPK

OBROL Kulczyński Sp.k.

Kruszewnia, ul. Spółdzielcza 41, 62-020 Kruszewnia

© OBROL 2024. All rights reserved.